z

Castorama strategia rozowju [2017-01-03 22:00]

Strategia zrównoważonego rozwoju Castorama

W jaki sposób możemy pomóc ziemi? Jak możemy przyczynić się do ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego. Te i inne pytania chodziły po głowie ludziom zarządzającym grupą Castorama i wpadli oni na pomysł stworzenia strategi, która będzie dbała o proekologiczny wizerunek firmy.

Castorama stworzyła strategie Net Positive, która kładzie nacisk na umacnianie ochrony środowiska, przez uświadamianie społeczeństwa i poprawę jakości życia. Większość firm wdrażając strategie ochrony środowiska zamyka się jedynie w obszarze własnego procesu produkcji.Stosowane są nowe rozwiązania technologiczne, które będą np. ograniczały emisję spalin, bądź zmniejszały zużycie energii. Strategia opracowana przez Castoramę opiera się na 4 filarach Drewno, Energia, Innowacje, Społeczności lokalne.

Drewno- w tym obszarze Castorama wyznaczyła sobie cel, który polega na sadzeniu większej ilości drzew niż zużywa Castorama. Powierzchnia lasów z roku na roku ulega diametralnemu skurczeniu, przyczyną tego jest coraz większe zapotrzebowanie na drewno. Przy rosnącej konsumpcji rok rocznie zwiększa się zapotrzebowanie na surowce, zachowanie zrównoważonych proporcji wymaga utrzymania stałej powierzchni lasów na kuli ziemskiej. Zmiany w naturalnym zalesieniu mają wpływ na warunki klimatyczne, tam gdzie do tej pory padał deszcz może za chwilę panować susza, ponieważ lasy mają wpływ na obieg wody w przyrodzie.

Energia - w tym obszarze castorama zamierza modernizować swoje obiekty w taki sposób, aby zużycie energii było jak najniższe, aby redukować ślad węglowy. Grupie Castorama udało się w niektórych obszarach zmniejszyć ślad węglowy. Obszary w których udało się osiągnąć sukces to: zużycie enregii, transport towarów w sklepach, podróże służbowe drogowe i generowane odpady. W ogólnym rozrachunku ślad węglowy spółki się zwiększył, ponieważ znacznie wzrosło zainteresowanie usługami transportu do domów klientów. Większa część odpadów została przeznaczona do recyklingu. 

Innowacje - w tej dziedzinie Castorama stara się dostarczać klientom produkty ograniczające zużycie enregii, tak aby klienci castoramy mogli budować bardziej ekologiczne i oszczędne domy. Pracownicy castoramy angażują się w wolontariat i działalność charytatywną. W ramach wolontariatu prowadzone są spotkania z dziećmi i dzieci zdobywają wiedzę na temat majsterkowania.

Castorama dobiera dostawców na zasadzie wyszukiwania producentów, którzy posiadają nowoczesną, konkurencyjną ofertę i wysokie standardy.

Dyrektor Handlowy Alexander Charby komentuje:

"Najważniejsi dla Castoramy są klienci. Bazując na potrzebach klientów budujemy portfolio naszych dostawców, wybierając tych, którzy oferują interesujące produkty."

• Bielsko- Biała Castorama • Bytom-Castorama • Chorzów-Castorama • Cieszyn-Castorama • Częstochowa-Castorama • Ełk-Castorama • Gliwice • Głogów • Gniezno

Tagi:

#Castorama #strategia #rozwoju #aktualności #wiadomości2017