z

Fundusze inwestycyjne BZ WBK [2017-01-04 09:00]

Oferta Funduszy inwestycyjnych w banku BZ WBK

Ile można zarobić na Funduszach? Czy warto jest inwestować w fundusze? Dzieki funduszom inwestycyjnym możesz inwestować w spółki takie jak Volksvagen, BMW, Coca-Cola, Apple czy Microsoft.

Fundusze inwestycyjne Arka

Fundusz Arka należy do grupy kapitałowej BZ WBK/Santander. W konkursie Alfy 2015 TFI BZW BK został wyróżniony jako najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. BZW BK posiada ofertę 24 subfunduszy w sowim portfelu inwestycyjnym. TFI Chwali się 13mld zł aktywów w zarządzaniu (30.06.2016) i posiada 150 tyś. klientów.

Portfel inwestycyjny

Analitycy TFI analizują sytuacje makro i mikroekonomiczną gospodarki, a także sytuacje poszczególnych spółek. Analitycy skupiają się na spółkach dobrze zarządzanych które zostały niedoszacowane przez rynek, dlatego też zwrot z inwestycji może być odwleczony w czasie.

Obligacje

Analitycy sprawdzają wiarygodność i rentowność emitentów, czy podawane przez nich informacje są rzetelne, czy firmy posiadają płynność itd. Na podstawie przeprowadzonych analiz budowany jest portfel inwestycyjny i zawierane są transakcje. Kolejnym krokiem jest monitorowanie ryzyka i ewentualna zmiana portfela, gdzie pozbywa sie aktywów nie przynoszących dochodów, a kupuje nowe perspektywiczne aktywa.

 

Indywidualne Konto emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne charakteryzuje się tym iż zyski z tego konta nie podlegają opodatkowaniu. Rachunek w ramach IKE pozwala na inwestowanie z myślą o dodatkowej emeryturze proces ten jest w ramach trzeciego Filaru. Wartościową cechą tego modelu oszczędzania jest fakt iż w każdym momencie możesz zainwestować inną kwotę. Ograniczeniem jest maksymalna roczna inwestycja wynosząca 12 789 zł. Brak naliczania podatku od zysków z IKE jest możliwy jedynie kiedy klient nie wycofa zgromadzonych oszczędności przed 60 rokiem życia.

Bank nie nalicza opłat za prowadzenie konta w IKE klientom, którzy posiadają w banku konto maklerskie. Każdy klient może sam decydować czy inwestuje swoje środki w akcje, czy w obligacje. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia do ryzyka.

Arka prestiż SFIO

W skład Funduszu Arka Prestiż SFIO wchodzi 7 funduszy oferujących:

  • Akcje spółek Europejskich, dywidendowych
  • Akcje Spółek Polskich, Obligacji Skarbowych
  • Akcje spółek z Europy Środkowej i Wschodniej
  • Obligacje korporacyjne

Niektóre z funduszy dużą część aktywów około 35% inwestują w Akcje, dlatego też zmienność w przypadku tych funduszy może być duża. Fundusz nie gwarantuje uzyskania założonej przez klienta rentowności. Rentowność funduszy szacowana jest na podstawie przeszłych wyników, które mogą w przyszłości okazać się nieco inne.